Moraal Resultaatgericht Reiki, Hoornplantsoen 64, 2652 BM Berkel en Rodenrijs | 06 - 4059 7816

REIKIgeschiedenis

"Usui Reiki Ryoho Gakkai”, de Usui Reiki Heelmethode Leersocieteit.

Mikao Usui reiki geschiedenis bij Moraal Resultaatgericht Reiki

Mikao Usui

Reiki is intelligentie en wijsheid van het universum. Het woord Reiki werd ook al ver voor Usui’s tijd gebruikt. Algemeen vertaald betekent het Goddelijke Kracht. Mikao Usui bereikte in het voorjaar van 1922 Satori, de staat van spirituele verlichting en verkreeg daarmee de helende gaven die hij “Reiki Ryoho”, spirituele energetische helingmethode noemde.

Hij verliet het klooster en ging thuis met deze helingmethode werken, voor zichzelf en voor zijn familie. Het verhaal doet de ronde dat zijn vrouw ziek was en hij haar met Reiki hielp. Usui besloot Reiki te gaan delen met anderen. Usui’s grote wens was het Reiki toegankelijk te maken voor iedereen, zonder dat er een zware spirituele beoefening aan moest zijn voorafgegaan.
In april 1922 stichtte Usui Sensei het “Usui Reiki Ryoho Gakkai”, de Usui Reiki Heelmethode Leersocieteit. In het begin deed hij nog niets volgens vastgelegde handposities maar puur intuitief op de plekken van onbalans en pijn. Toen hij begon te onderwijzen kwam hij erachter dat het nodig was instructies te geven volgens een bepaald patroon. Hij noemde deze de Usui Reiki Hikkei.

Mikao Usui sterft 9 maart 1926 na een reeks van hersenbloedingen, in Fukuyama. Hij was daar om Reiki lessen te geven aan de inwoners van Kure, Hiroshima en Saga. Men zegt dat hij de avond voorafgaande aan zijn dood nog Reiki bij zichzelf toepaste. Hij is uiteindelijk 62 jaar oud geworden.

Chujiro Hayashi reiki geschiedenis bij Moraal Resultaatgericht Reiki

Chujiro Hayashi

Chujiro Hayashi was een ijverige leerling van Usui. Geboren op 15 september 1880. Als chirurg en legerofficier ging hij in de leer bij Usui. Hij was een goede en snelle leerling en werd in korte tijd ingewijd in alle niveaus. Na de dood van Usui was hij één van de oprichters van de Usui Reiki Ryoho Gakkai. Vermoedelijk om de Usui methode voor het leger te bewaren. In 1932 richtte hij zijn eigen school op de Hayashi Reiki Kenkyu-kai (Spiritueel Reiki Studiecentrum). Hij had groot respect voor Mikao Usui en zijn reiki-principes. Hij heeft ondermeer Hawayo Takata opgeleid. Chujiro Hayashi stierf in 1940.

Reiki behandelingen bij Moraal Resultaatgericht Reiki


Hohawa Takata reiki geschiedenis bij Moraal Resultaatgericht Reiki

Hawayo Takata

Hawayo Takata is in 1900 geboren op Hawai uit japanse ouders.
Als jonge weduwe verzorgde zij haar gezin en had een zwaar bestaan en werd ziek. Ze besloot naar Japan te gaan om zich daar te laten behandelen in een ziekenhuis. Via haar innerlijke stem kwam zij tot een andere wijze van genezing en kwam terecht op de behandeltafel in de reiki-kliniek van Chujiro Hayashi. Ze had geen haast en werd dagelijks door meerdere reiki therapeuten behandeld. Toen zij zelf genezen was heeft zij gekozen voor de reiki opleiding. Zij ging samen met Chujiro Hayashi en zijn vrouw naar Hawai om reikibehandelingen te geven. In 1938 werd mevrouw Takata reikimaster. Op verzoek van Chujiro Hayashi is Hawayo Takata de opvolger van Chujiro geworden. Zij heeft echter alles overgedragen aan Chie Hayashi, de weduwe van Chujiro Hayashi. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is reiki hoofdzakelijk uitgedragen vanuit de Hawai. Mevrouw Takata heeft reiki verspreid naar de Verenigde Staten en Canada. In 1980 is zij op tachtigjarige leeftijd overleden. Takata Sensei (Grootmeester) heeft 40 jaar reiki beoefend als groot healer en lerares.

Phyllis Lei Furumoto reiki geschiedenis bij Moraal Resultaatgericht Reiki

Phyllis Lei Furumoto

Phyllis Furumoto is uitgekozen en geaccepteerd als de opvolger van mevrouw Takata. Zij is jaar kleindochter. Als Japans-Amerikaanse heeft zij reiki leren kennen via haar oma. Zij werd zelf door haar oma ingewijd en ontving reiki op afstand van haar oma. Phyllis zou haar oma gaan helpen in het lesgeven in reiki en het sjouwen van de behandeltafels. Al snel werd duidelijk dat Hawayo Takata wilde dat Phyllis haar opvolger zou worden. Maar dat wilde Phyllis in eerste instantie niet. Ze kwam echter tot het inzicht dat zij niet kon veranderen wat zo was voorbestemd. Zij had de praktijk en school van haar oma geërfd die de hoofdstroom van de Usui vertegenwoordigde. Zij werd Phyllis Sensei (Grootmeester). In 1988 heeft Phyllis Furumoto de bestaande Reiki Masters het mandaat gegeven om nieuwe Reiki Masters op te leiden en in te wijden. Hetgeen de verspreiding van reiki in stroomversnelling heeft gebracht.

Reikigeschiedenis bij Moraal Resultaatgericht Reiki